Bài Mới Đăng

THƯ MỜI Tham dự Đại Lễ Phật Đản PL.2568 - DL.2024 "Bảy đoá sen hồng nâng gót ngọc Ba ngàn thế giới đón Như Lai" Hơn 2500 năm trước, tại Vườn Lâm Tỳ Ni, Đức Phật ra đời vì lòng từ bi vô lượng đối với chúng sinh, Ngài đã đem ánh sáng của trí tuệ và chân lý xóa tan bóng tối vô minh cho mọi loài trong…
Nam mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ tát. Chủ nhật ngày 31/03/2024, nhằm ngày 22 tháng 02 năm Giáp Thìn, quý Phật tử các đạo tràng gần xa đã cùng vân tập về Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức dự Lễ Khai Pháp đầu năm. Trong thời pháp thoại buổi sáng khoá tu, Thầy…
tác đại chứng minh.
Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Vị Lai Giáng Sinh Di Lặc Tôn Phật. Trong không khí hân hoan chào đón mùa xuân mới, với niềm thiết tha cầu nguyện cho thế giới hoà bình, nhân sinh an lạc của người con Phật, đại chúng đã vân tập về Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức dự Lễ Cầu Quốc Thái Dân An đầu năm. Sau buổi lễ, Thầy…
Nam mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, Chủ nhật ngày 31/12/2023, nhằm ngày 19 tháng 11 năm Quý Mão, quý Phật tử các đạo tràng gần xa đã cùng tề tựu về Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức tham dự Ngày tu tập cuối năm. Thầy Trụ trì đã sách tấn đại chúng ứng dụng những pháp tu thiết thực vào…
Nam mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, Kính thưa đại chúng, Trong khoá tu Một Ngày An Lạc được tổ chức ngày 03/12/2023 (nhằm ngày 21 tháng 10 năm Quý Mão) tại Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức, Thầy Trụ trì đã chia sẻ tới đại chúng pháp thoại với chủ đề Tu Tập Tâm Hỷ. Niềm vui của Hỷ là niềm vui thiện lành,…