Về Đức Phật

The Buddha – Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca

0
Xin chia sẻ đến quý Phật tử đường link để xem trọn bộ 55 tập phim trên trang Phật Pháp Ứng Dụng.

Đức Phật - Nhà đại giáo dục (HT Thích Minh Châu)

0
Chúng ta hãy tìm hiểu Đức Phật dạy cho nhân loại những gì, hay gần ta hơn, Đức Phật dạy chúng ta những gì khi Ngài đứng trên bình diện một nhà Đại Giáo dục hoán cải con người theo hướng Ngài muốn cho chúng sinh đi.