Cuộc đời của Đức Phật (Phim tập 10)

0
Cuộc đời của Đức Phật

Cuộc đời của Đức Phật (Phim tập 7)

0
Cuộc đời của Đức Phật 

Đức Phật - Nhà đại giáo dục (HT Thích Minh Châu)

0
Chúng ta hãy tìm hiểu Đức Phật dạy cho nhân loại những gì, hay gần ta hơn, Đức Phật dạy chúng ta những gì khi Ngài đứng trên bình diện một nhà Đại Giáo dục hoán cải con người theo hướng Ngài muốn cho chúng sinh đi.