Giới thiệu Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Tháng 4 năm 2010, Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức chính thức khởi công xây dựng theo lối kiến trúc chùa tháp Việt. Tổng thể Thiền viện chia thành hai khu nội viện và ngoại viện với nhiều hạng mục chức năng khác nhau, như: Chánh điện, tổ đường, thiền đường, tăng đường, trai đường, giảng đường, thư viện, khu thiền thất, khu Ni xá, hoa viên... đáp ứng được các nhu cầu căn bản về đời sống sinh hoạt cho tăng đoàn xuất gia, học hỏi, thực hành và truyền bá lời Phật dạy. Cũng là nơi thích hợp để tổ chức các khóa tu thiền, sinh hoạt Phật pháp cho giới cư sĩ và đại chúng.

Xem thêm