• Trang chủ
  • Người tâm không an định, không hiểu biết chánh Pháp, lòng tin không kiên cố thì trí tuệ khó thành.

Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!