Đề Xuất Cho Bạn

Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2567 - DL.2023 tại Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

0
Nam mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Hòa trong không khí mùa báo hiếu, vào Chủ nhật ngày 27/08/2023, nhằm ngày 12 tháng 07 năm Quý Mão, Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu Lan Thắng Hội. Kính mời đại chúng cùng theo dõi.

Pháp thoại: Hai pháp đưa đến An lạc, Giải thoát

0
Nam mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Chủ nhật ngày 05/11/2023, nhằm ngày 22 tháng 09 năm 2023, Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức tổ chức khoá tu Một ngày An lạc. Trong buổi sáng của khoá tu, Thầy Trụ trì đã chia sẻ đến đại chúng pháp thoại với chủ đề Hai pháp đưa đến An lạc - Giải thoát, đó là buông xả và…

Pháp Thoại - Niềm Vui Trong Tu Tập

0
Chủ nhật ngày 06/8/2023 (nhằm ngày 20/6/Quý Mão), Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức tổ chức Khóa tu Một ngày An lạc. Trong buổi sáng của khóa tu, Thầy Trụ trì đã chia sẻ tới đại chúng pháp thoại với chủ đề NIỀM VUI TRONG TU TẬP. Kính mời quý đạo hữu cùng đón xem.

Pháp thoại: Thực tập an nhẫn

0
Chủ nhật ngày 09/07/2023 (nhằm ngày 22/05/Quý Mão), Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức tổ chức Khóa tu Một ngày An lạc. Trong buổi sáng của khóa tu, Thầy Trụ trì đã chia sẻ tới đại chúng pháp thoại với chủ đề Thực tập an nhẫn. Kính mời quý đạo hữu cùng đón xem.

Pháp thoại: Lời Phật dạy trong bài Kinh Tâm

0
Nam mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Chủ nhật ngày 12/03/2023, nhằm ngày 21 tháng 02 năm Quý Mão, Lễ Khai Pháp được tổ chức tại Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức với sự tham dự đông đủ của các Đạo tràng Phật tử gần xa. Trong buổi sáng của khóa tu, Thầy Trụ trì đã chia sẻ tới đại chúng về lời dạy của Đức Phật…

Pháp thoại: Niềm vui đầu năm

0
Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Chủ nhật ngày Rằm tháng Giêng năm Quý Mão (nhằm ngày 05/02/2023), Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức tổ chức Lễ Cầu an đầu năm. Thầy Trụ trì đã khuyến tấn đại chúng với bài pháp thoại Niềm vui đầu năm. Một là niềm vui khi thực hành sự thiện lành, Hai là niềm vui được…

Pháp thoại: Bốn hạng người

0
Nam mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Chủ nhật ngày 11/12/2022, nhằm này 18 tháng 11 năm Nhâm Dần, Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức khóa tu Một ngày An lạc cuối năm. Trong thời pháp thoại buổi sáng, Thầy Trụ trì đã chia sẻ tới đại chúng thời pháp thoại với chủ đề Bốn Hạng Người hiện hữu ở đời, được Đức Phật…

Pháp thoại: Trở về nguồn tâm

0
Nam mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Tiếp nối chủ đề Trở Về Nguồn Tâm, trong thời pháp thoại buổi sáng của Khóa tu Một ngày An lạc ngày 20/11/2022 (nhằm ngày 27/10/Nhâm Dần), Thầy Trụ trì đã chia sẻ tới đại chúng những lợi lạc của việc trở về nguồn tâm, cũng như tiến trình tu tập trở về nguồn tâm. Kính…