Pháp thoại: Bốn hạng người

  0
  221

  Nam mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

  Chủ nhật ngày 11/12/2022, nhằm này 18 tháng 11 năm Nhâm Dần, Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức khóa tu Một ngày An lạc cuối năm. Trong thời pháp thoại buổi sáng, Thầy Trụ trì đã chia sẻ tới đại chúng thời pháp thoại với chủ đề Bốn Hạng Người hiện hữu ở đời, được Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ:

  1. Hạng người hướng đến lợi mình, không lợi người.

  2. Hạng người hướng đến lợi người, không lợi mình.

  3. Hạng người không hướng đến lợi mình cũng như lợi người.

  4. Hạng người hướng đến lợi mình và lợi người.

  Hàng đệ tử Phật chúng ta hãy lấy phương châm tự lợi, lợi tha để tiến lên trên bước đường giác ngộ giải thoát.

  Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!