Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2567 - DL.2023 tại Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

0
Nam mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Hòa trong không khí mùa báo hiếu, vào Chủ nhật ngày 27/08/2023, nhằm ngày 12 tháng 07 năm Quý Mão, Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu Lan Thắng Hội. Kính mời đại chúng cùng theo dõi.

Chương trình Đón xuân Quý Mão

0
Nam mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Kính mời Quý Phật tử hữu duyên cùng về tham dự Lễ Phổ trà và Đón Giao thừa. Thời gian: 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần (nhằm ngày 21/01/2023) Địa điểm: Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức - Đồng Quế, Sông Lô, Vĩnh Phúc. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật…

Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2566 - DL.2022

0
Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Ban Tổ chức xin chia sẻ đến đại chúng chương trình Đại lễ Vu Lan PL.2566 - DL.2022 tại Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức.