Giao thiệp bậc hiền trí

  0
  2696

  Người gần kẻ hạ liệt,
  Rồi cũng bị hạ liệt.
  Thân cận người đồng đẳng
  Ðược khỏi bị thối đọa.
  Ai gần bậc thù thắng,
  Mau chóng được thăng tiến;
  Do vậy hãy sống chung
  Bậc ưu thắng hơn mình.
  - Trích Tăng Chi bộ - Chương 3: Ba pháp-

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!