• Trang chủ
 • Pháp thoại Công Cha Nghĩa Mẹ nhân ngày Vu lan báo hiếu (Thầy Thích Tỉnh Thuần)

  Pháp thoại Công Cha Nghĩa Mẹ nhân ngày Vu lan báo hiếu (Thầy Thích Tỉnh Thuần)

  0
  2406

  Thầy Thích Tỉnh Thuần chia sẻ pháp thoại Công Cha Nghĩa Mẹ trước Đại lễ Vu lan 2018 tại Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc - Hà Nội

  "Ơn cha nghĩa mẹ nặng nề

  Không phương báo đáp cho vừa sức đâu!"

  Thế Tôn lại bảo A Nan
  Ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin:
  - Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo
  Mười tháng trường chu đáo mọi bề
  - Thứ hai sanh đẻ gớm ghê
  Chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần
  - Điều thứ ba, thâm ân nuôi dưỡng
  Cực đến đâu bền vững chẳng lay
  - Thứ tư ăn đắng nuốt cay
  Để dành bùi ngọt đủ đầy cho con
  - Điều thứ năm lại còn khi ngủ
  Ướt mẹ nằm, khô ráo phần con
  - Thứ sáu, sú nước nhai cơm
  Miễn con no ấm chẳng màng gớm ghê
  - Điều thứ bảy không chê ô uế
  Giặt đồ dơ của trẻ không phiền
  - Thứ tám chẳng nỡ chia riêng
  Nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo
  - Điều thứ chín miễn con sung sướng
  Dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam
  Tính sao có lợi thì làm
  Chẳng màng tội lỗi, bị giam bị cầm
  - Điều thứ mười chẳng ham chau chuốt
  Dành cho con các cuộc thanh nhàn
  Thương con như ngọc như vàng
  Ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn!

  - Phật Thuyết Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân -

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!