• Trang chủ
 • Tự bảo hộ (Lời pháp Thầy Thích Tỉnh Thuần)

  Tự bảo hộ (Lời pháp Thầy Thích Tỉnh Thuần)

  0
  1572

  Như lời Đức Phật dạy: Chỉ có thiện nghiệp, thân làm lành, miệng nói lời khả ái tốt đẹp, tâm ý lành thiện tốt đẹp, mới bảo hộ được thân mạng con người một cách tốt đẹp nhất. Bởi vì sự chết không thể bảo vệ được từ bên ngoài, mà tử thần xuất hiện từ bên trong đi ra. Cho nên dù có huy động thiên binh vạn mã đến trấn ngự, cũng không thể bảo hộ được thân mạng khi nghiệp xấu ác đã hình thành.

   

  “Ngồi một bên Đức Phật, vua Pasenadi (Ba Tư Nặc) nước Kosala, bạch lên Đức Thế Tôn:

  - Bạch Đức Đạo Sư, trong khi con đang ngồi yên tịnh nơi đây, tư tưởng này bỗng khởi lên trong con: “Ðối với những ai, tự thân được bảo vệ? Ðối với những ai, tự thân không được bảo vệ?” Và rồi bạch Đức Thế Tôn, con tự suy nghĩ như sau:

  “Những ai thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, những người ấy không bảo vệ được tự thân. Dầu cho họ được tượng binh bảo vệ, hay được mã binh bảo vệ, hay được xa binh bảo vệ, hay được bộ binh bảo vệ; đối với những người ấy, tự thân không được bảo vệ. Vì cớ sao? Vì sự bảo vệ như vậy là bảo vệ ở bên ngoài, không phải sự bảo vệ bên trong. Cho nên đối với những người ấy, tự thân không được bảo vệ.
   
  Và những ai thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, những người ấy bảo vệ được tự thân. Dầu cho họ không được tượng binh bảo vệ, hay không được mã binh bảo vệ, hay không được xa binh bảo vệ, hay không được bộ binh bảo vệ; đối với những người ấy, tự thân được bảo vệ. Vì cớ sao? Vì sự bảo vệ như vậy là sự bảo vệ bên trong, không phải sự bảo vệ ở bên ngoài. Cho nên đối với những người ấy, tự thân được bảo vệ.”
   
  Lành thay, có kệ rằng:
  Lành thay bảo vệ thân!
  Lành thay bảo vệ lời!
  Lành thay bảo vệ ý!
  Lành thay tổng bảo vệ!
  Người biết tự bảo vệ,
  Tổng quát và cùng khắp,
  Vị ấy có tên gọi,
  Là người được bảo vệ.”

  (Kinh Tương ưng bộ - Chương 3: Tương ưng Kosala - I: Phẩm thứ nhất - 5. Tự bảo hộ)

  Qua bài kinh đã cho chúng ta thấy, muốn bảo vệ thân mạng mình một cách tốt đẹp nhất, không gì hơn là biết tu tập gieo tạo phước nghiệp lành thiện, nhất là trong lúc dịch bệnh Covid-19 đang lây lan khắp nơi.
   
  Theo thông tin thế giới cho biết, vào lúc 13h30 ngày 31-3-2020, tại Hoa Kỳ đã có 164.266 ca bị nhiễm và 3.170 người tử vong; tại Đức đã có 66.885 ca bị nhiễm và 645 người tử vong; tại Pháp đã có 44.550 ca bị nhiễm và 3.024 người tử vong…
   
  Một số nước vừa nêu trên có thể nói là vượt trội thế giới về nhiều lĩnh vực như: khoa học, kinh tế, y tế .v.v…, nhưng lại là những quốc gia có số người lây nhiễm cao nhất, chẳng hạn như nước Hoa Kỳ.
   
  Trong khi đó, quốc gia Butan, người dân đa phần theo Đạo Phật. Vị Quốc Vương của đất nước này đã thực hành 10 phẩm chất cần có của một lãnh đạo quốc gia để trị vì tốt đất nước, gọi là Thập vương pháp, đã được Đức Phật dạy trong kinh Bổn sinh (Jàkata); Vị ấy đã giúp cho nhân dân trong nước sống đong đầy thiện nghiệp, đưa đến đời sống thanh bình yên vui, an lạc.
   
  Đức Thế Tôn nói: - Mười phẩm chất cần có của một vị lãnh đạo quốc gia là gì?
  Một là, phải có khí độ rộng lượng, cao thượng, vì dân chúng chứ không ích kỷ vì bản thân;
  Hai là, sống đời đạo đức và hướng dẫn dân chúng sống đạo đức;
  Ba là, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân cho dân, cho nước;
  Bốn là, trung thực và liêm khiết, công bình, chính trực;
  Năm là, nhân từ, đức độ, có hành vi, cách cư xử nhu hòa, từ ái đối với mọi người;
  Sáu là, sống thanh cao, giản dị, không thù oán, tị hiềm;
  Bảy là, thực thi bất bạo động, không làm tổn hại bất cứ ai;
  Tám là, có lòng kiên trì, nhẫn nại;
  Chín là, lấy lòng dân làm gốc, đưa ý dân lên hàng đầu;
  Mười là, tôn trọng sự hòa hợp trong nội bộ quốc gia và hòa bình thế giới.
   
  Người dân Butan, còn biết thực tập 5 điều đạo đức theo lời đức Phật dạy:
  Một, không sát sinh hại mạng;
  Hai, biết tôn trọng tài sản người khác;
  Ba, không xâm phạm tiết hạnh người ngoài hôn phối;
  Bốn, lời nói tôn trọng sự thật, không hại mình hại người;
  Năm, không rượu chè be bét, sử dụng xì ke ma túy.
   
  Nhờ hành trì 5 điều này, khiến xã hội không có các tệ nạn, đưa đất nước Butan lên chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới. Trong đó, cho đến thời điểm này (ngoài 2 người nước ngoài đã được đưa về nước), người dân Butan chưa có người bị nhiễm virus Covid-19.
   
  Các bạn thân mến!
  Như lời Đức Phật dạy: Chỉ có thiện nghiệp, thân làm lành, miệng nói lời khả ái tốt đẹp, tâm ý lành thiện tốt đẹp, mới bảo hộ được thân mạng con người một cách tốt đẹp nhất.
   
  Bởi vì sự chết không thể bảo vệ được từ bên ngoài, mà tử thần xuất hiện từ bên trong đi ra. Cho nên dù có huy động thiên binh vạn mã đến trấn ngự, cũng không thể bảo hộ được thân mạng khi nghiệp xấu ác đã hình thành.
   
  Vì sao vậy? Thưa bạn, vì khi đó, sự chết đã khởi sinh từ bên trong, sự sống không thể bảo vệ được từ bên ngoài được nữa. 
   
  Chính vì vậy, trong lúc dịch bệnh đang lây lan khắp nơi, người hiểu đạo nên gieo trồng nuôi dưỡng thiện nghiệp: mở lời là ngôn từ tốt đẹp, hành vi ứng xử thiện lành, và quan trọng nhất là tâm ý đừng dấy khởi niệm tà vạy xấu ác, thì khả dĩ mới an trú bình yên, an lành trong cõi hồng trần lao xao đầy tai ương khổ ách này vậy.
   
  Nguyện mong tất cả mọi người tự bảo hộ cho mình bằng sự nghiệp thiện lành.
  Trân trọng!

  - Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức -

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!