Liên hệ với chúng tôi

Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Ban Truyền thông - Hoằng Pháp

Địa chỉ: Thôn Thanh Tú - Xã Đồng Quế - Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113644785

Hotline: 0778885000

Email: thienvientruclamtueduc@gmail.com

Email: thichtuedinhquang@gmail.com

Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Địa chỉ: Thôn Thanh Tú - Xã Đồng Quế - Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0987671624 (Thầy Tri khách)

Email: thienvientruclamtueduc@gmail.com

Thông tin liên hệ

Gửi liên hệ