Liên hệ

Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Địa chỉ: Thôn Thanh Tú - Xã Đồng Quế - Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0987671624 (Thầy Tri khách)

Email: thienvientruclamtueduc@gmail.com