• Trang chủ
  • Cố gắng tạo ra điều gì đó là tham. Chối bỏ những gì đang diễn ra là sân. Không biết những gì đang diễn ra hoặc đã kết thúc là mê mờ.

Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!