• Trang chủ
 • Làm thế nào để được sống bình an và hạnh phúc

  Làm thế nào để được sống bình an và hạnh phúc

  0
  1998

  Trong kinh Phước Đức, Phật chỉ dạy chúng ta 10 cách gieo trồng phước đức để được sống bình an và hạnh phúc. Chúng ta hãy nương theo lời dạy của đức Phật để làm lợi lạc cho mình trong hiện tại và mai sau.

  Sống ở đời ai cũng mong muốn được đầy đủ sung túc, thịnh vượng. Không những thế, họ còn mong ước được danh thơm, tiếng tốt, khỏe mạnh và sống lâu. Xa hơn nữa là đối với những hành giả tu Tịnh Độ thì mong rằng hiện đời được an lạc và sau khi từ giã cõi đời được sinh về thế giới Cực Lạc.
   
  Tôi nghe như vầy một thời Thế Tôn an trú tại thành Xá Vệ nơi rừng cây Kỳ Đà vườn ông Cấp Cô Độc. Đêm hôm đó trời đã khuya bỗng cả khu vườn hiện lên ánh hào quang sáng chói, bởi một chư Thiên muốn gặp Phật để tham vấn đạo lý. Sau khi đảnh lễ đức Thế Tôn xong, chư Thiên mới ngồi sang một bên rồi thưa hỏi rằng:
   
  Chư Thiên và nhân loại làm thế nào để được sống bình an và hạnh phúc? Kính xin Thế Tôn chỉ dạy.
   
  Lành thay! Lành thay! Thiên nhân khéo biết cách thưa hỏi ta sẽ vì ngươi chỉ dạy 10 phương pháp gieo trồng phước đức để làm lợi lạc cho trời, người trong hiện tại và mai sau:
   
  1. Luôn gần gũi người hiền
  Lánh xa kẻ xấu ác
  Tôn kính bậc đáng kính
  Là phước đức lớn nhất.
   
  2. Biết chọn môi trường tốt
  Để làm các việc lành
  Cùng hướng về đường thiện
  Là phước đức lớn nhất.
   
  3. Siêng học lại giỏi nghề
  Biết giữ gìn đạo đức
  Biết nói lời ái ngữ
  Là phước đức lớn nhất.
   
  4. Biết hiếu dưỡng cha mẹ
  Thương yêu gia đình mình
  Lại làm nghề thích hợp
  Là phước đức lớn nhất.
   
  5. Sống vui vẻ bố thí
  Giúp gia đình người thân
  Bình đẳng tùy theo duyên
  Là phước đức lớn nhất.
   
  Đức Phật Thích Ca đã giải thích tường tận và đã khuyên cõi người, cõi trời nên học và thực tập mười điều phước đức tu thân để chuyển hóa nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Ảnh minh họa
   
  6. Tránh không làm điều ác
  Không say sưa nghiện ngập
  Siêng năng làm việc lành
  Là phước đức lớn nhất.
   
  7. Biết khiêm cung lễ độ
  Để học hỏi điều hay
  Nhớ ơn và biết đủ
  Là phước đức lớn nhất.
   
  8. Biết kiên trì phục thiện
  Thân cận bậc hiền Thánh
  Siêng năng cùng tu học
  Là phước đức lớn nhất.
   
  9. Sống tinh thần tỉnh thức
  Biết quay lại chính mình
  Để sống đời giải thoát
  Là phước đức lớn nhất.
   
  10. Làm việc cùng mọi người
  Tâm không hề thay đổi
  Não phiền dứt, an nhiên
  Là phước đức lớn nhất.
   
  Sau đó Phật nói kệ:
   Ai sống được như vầy
  Ở đâu cũng hạnh phúc
  An nhiên và tự tại
  Vì phước đức vẹn toàn.
   
  Phật vừa dứt lời chư Thiên và đại chúng đồng hoan hỷ vui vẻ cùng phát nguyện làm theo.

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!