• Trang chủ
 • Người luôn mắng nhiếc người khác sẽ đi con đường của sự chỉ trích. Kẻ hay đố kỵ sẽ chịu đựng sự đố kỵ. Bậc giới đức sẽ đi con đường của bậc giới đức. Bậc hiền trí sẽ đi con đường của trí tuệ.

  Người luôn mắng nhiếc người khác sẽ đi con đường của sự chỉ trích. Kẻ hay đố kỵ sẽ chịu đựng sự đố kỵ. Bậc giới đức sẽ đi con đường của bậc giới đức. Bậc hiền trí sẽ đi con đường của trí tuệ.

  0
  1052

  Tôn giả Shilannada Sthabir

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!